هر‭ ‬ساله‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬گردشگر و توریست‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬استرالیا‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬گردشگری‭ ‬تامین‭ ‬می‌شود‭.

‬ویزاهای‭ ‬گردشگری و توریستی‭ ‬استرالیا‭ ‬به‭ ‬متقاضیان‭ ‬اجازه‭ ‬دیدار‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬امکان‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬سمینار‭ ‬و‭ ‬رویدادهای‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬گردش‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬را‭ ‬می‌دهد.

چندین‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬برای‭ ‬ویزاهای‭ ‬گردشگری و توریستی استرالیا‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬رایج‌ترین‭ ‬ویزای گردشگری و توریستی استرالیا‭ ‬برای‭ ‬ایرانیان،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۶۰۰‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‌ایم.

ویزاهای‭ ‬گردشگری و توریستی استرالیا ‬ساب‌کلاس‭ ‬۶۰۰‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬موقت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بواسطه‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬گردشگر‭ ‬یا‭ ‬جهت‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬اقامت‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دیدن‭ ‬کنید.

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز ویزاهای‭ ‬گردشگری و توریستی استرالیا‭‬

شما‭ ‬درصورتی‭ ‬می‌توانید‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬اخذ ویزای گردشگری و توریستی استرالیا ‬شوید‭ ‬که‭ ‬قصدتان‭ ‬فقط‭ ‬مسافرت‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬هدفی‭ ‬برای‭ ‬ماندان‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬نداشته‭ ‬باشید.

‬تقریباً‭ ‬دلیل‭ ‬رد‌شدن‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬تقاضاها‭ ‬برای‭ ‬ویزاهای‭ ‬گردشگری‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬افسر‭ ‬پرونده‭ ‬متقاعد‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬فرد‭ ‬متقاضی‭ ‬صرفا‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬گردشگری‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬زیر‭ ‬تقاضای‭ ‬ویزای گردشگری و توریستی استرالیا‭ ‬دهید‭:

 • به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬بازدید‭ ‬کننده از استرالیا
 • جهت‭ ‬فعالیتهای‭ ‬تجاری در استرالیا
 • جهت‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬خانواده در استرالیا
 • با‭ ‬تور‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬کشور‭ ‬چین

ویزای گردشگری و توریستی استرالیا‭ ‬دارای‭ ‬چهار‭ ‬نوع‭ ‬است‭

 1. گردشگری و توریستی‭: ‬ ویزای گردشگری و توریستی استرالیا در این نوع ویژه‭ ‬افرادی است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تعطیلات،‭ ‬تفریح‭ ‬یا‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬قصد‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬
 2. بازدید‌کننده‭ ‬تجاری‭: ‬ ویزای گردشگری و توریستی استرالیا در این نوع جهت‭ ‬افرادی است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬انجام‭ ‬بازدید‭ ‬کوتاهی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار،‭ ‬مذاکره‭ ‬تجاری‭ ‬یا‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬کنفرانس‭ ‬قصد‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬
 3. از‭ ‬طریق‭ ‬حمایت‭ ‬خانواده‭: ‬ ویزای گردشگری و توریستی استرالیا در این نوع جهت‭ ‬افرادی ‬است که‭ ‬بمنظور‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬عزیمت‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬فامیل‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رسمی‭ ‬حمایت‭ ‬می‌شوند‭.‬
 4. از‭ ‬طریق‭ ‬تور‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬کشور‭ ‬چین‭: ‬مختص‭ ‬شهروندان‭ ‬چینی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تور‭ ‬قصد‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬را‭ ‬دارند‭.‬

مدارک مورد نیاز ویزای گردشگری و توریستی استرالیا

مدارک مورد نیاز ویزای گردشگری و توریستی استرالیا از این قبیل می باشد:

 • فرم های درخواست ویزا
 • رسید پرداخت هزینه ی بررسی ویزا در استرالیا
 • کپی گذرنامه با اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ قصد ورود به استرالیا
 • یک قطعه عکس جدید رنگی سایز پاسپورتی
 • ترجمه ی شناسنامه

مدارک تکمیلی ویزای گردشگری و توریستی استرالیا

 • گواهی شغلی با ذکر وضعیت اشتغال، مدت اشتغال و پست سازمانی، میزان حقوق دریافتی و تأییدیه ی مرخصی از کارفرما
 • دعوت نامه به انضمام کپی ویزای فرد دعوت کننده با ذکر آدرس کامل و تلفن
 • مدارک دلیل بر توانایی مالی (مانند ریز حساب بانکی، فیش حقوقی، مدارک مالیاتی و . . .)
 • هرگونه مدارک و اطلاعات دیگر دلیلبر انگیزه ها و قیدها برای بازگشت به ایران (مانند درآمدها، پس اندازها، اسناد مالکیت، مسئولیت ها و . . .)