ویزای‭ ‬کار‭ ‬موقت‭ – ‬اقامت‭ ‬کوتاه‌مدت‭ – ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۴۰۰

این‭ ‬ویزا‭ ‬برای‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭:‬

  • ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬تا‭ ‬۳‭ ‬ماه‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬بسیار‭ ‬تخصصی‭ ‬شوند‭.‬
  • به‭ ‬دعوت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سازمان‌های‭ ‬استرالیایی‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬شرکت‭ ‬کنند.
  • در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬یا‭ ‬مشاغل‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬کشور‭ ‬استرالیا‭ ‬شرکت‭ ‬کنند.

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز
شما‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬می‌توانید‭ ‬جهت‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬زیر‭ ‬باشید‭:‬

  • دارای‭ ‬تخصص،‭ ‬دانش‭ ‬یا‭ ‬تجربه‭ ‬کاری‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬استرالیا‭ ‬کمک‭ ‬کند.
  • جهت‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬رویدادی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬سازمانی‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌شود‭ ‬دعوت‭ ‬شوید.
  • به‭ ‬حضور‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬استثنایی‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬اهمیت‭ ‬ملی‭ ‬نیاز‭ ‬باشد.

شما‭ ‬باید‭ ‬بتوانید‭ ‬نشان‭ ‬دهید‭ ‬که‭:

  • کاری‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬انجام‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارید،‭ ‬کوتاه‌مدت‭ ‬است.
  • به‭ ‬حضور‭ ‬فیزیکی‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬نیاز‭ ‬باشد.
  • شما‭ ‬پشتوانه‭ ‬مالی‭ ‬کافی‭ ‬داشته‭ ‬باشید.
  • مشغول‭ ‬به‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬دوره‌ای‭ ‬جهت‭ ‬کسب‭ ‬مدرک‭ ‬رسمی‭ ‬نمی‌شوید.
ویزای ساب کلاس۴۰۰ استرالیا

You May Also Like