ویزای زیرگروه ۱۸۷

ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬کارفرما‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬کم‌جمعیت‮»‬،‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۸۷

 • این‭ ‬ویزا‭ ‬یک‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نیروی‭ ‬متخصصی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬کارفرمای‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬کم‌جمعیت‮»‬‭ ‬استرالیا‭ ‬اسپانسر‭ ‬شده،‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭.‬
 • برای‭ ‬درخواست‭ ‬این‭ ‬ویزا،‭ ‬متقاضی‭ ‬می‌تواند‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬
 • در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬متقاضی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬ارائه‭ ‬درخواست‭ ‬ویزا‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬استرالیا‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬متقاضی‭ ‬می‌بایست‭ ‬دارای‭ ‬ویزایی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬اجازه‭ ‬اقدام‭ ‬برای‭ ‬ویزاهای‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬بدهد‭.‬

‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬دو‭ ‬مرحله‭ ‬دارد‭:‬

 • اول‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬کارفرمای‭ ‬تایید‭ ‬شده‭ ‬انتخاب‭ ‬شوید.
 • بعد‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬مرتبط‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬دهد.

متقاضیان‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬باید‭:‬

 • برای‭ ‬کاری‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬‮«‬کم‌جمعیت‮»‬‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬کارفرمای‭ ‬‮«‬تایید‌شده‮»‬‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬باشند.
 • کمتر‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬سال‭ ‬سن‭ ‬داشته‭ ‬باشند – مگر‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬استثنایی.
 • شرایط‭ ‬مهارت،‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬دارا‭ ‬باشند‭ – ‬مگر‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬استثنایی.
 • درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬مسیرهای‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬دهند

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬انواع‭ ‬زیر‭ ‬می‌باشد‭:‬

از‭ ‬طریق‭ ‬تبدیل‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭:‬
جهت‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬ویزای‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۴۵۷‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬کارفرمای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬شغلی‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بمدت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬کار‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬اسپانسر‭ ‬ایشان‭ ‬می‌باشد‭.‬‭

از‭ ‬طریق‭ ‬ورود‭ ‬مستقیم‭: ‬
جهت‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬کارفرما‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬کار‭ ‬نکرده‌اند‭ ‬یا‭ ‬کار‭ ‬آنها‭ ‬بصورت‭ ‬مختصر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬مقیم‭ ‬موقت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬صلاحیت‭ ‬اقدام‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تبدیل‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭ ‬را‭ ‬ندارند‭ ‬یا‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬۱‭ ‬ژوئیه‭ ‬۲۰۱۲‭ ‬ثبت‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬الزاماً‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬ارزیابی‭ ‬مدرک‭ ‬یا‭ ‬داشتن‭ ‬۳‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬کار‭ ‬مرتبط‭ ‬نیست‭.‬

از‭ ‬طریق‭ ‬توافق‭ ‬کاری‭ ‬مخصوص‭ ‬کارفرمایان‭ ‬خاص‭: ‬
جهت‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اسپانسر‭ ‬آنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کارفرماهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قردادهای‭ ‬خاصی‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬استرالیا‭ ‬دارند‭.‬

این‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬سه‭ ‬مرحله‭ ‬دارد‭:

 • تایید‭ ‬اینکه‭ ‬شغل‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬یک‭ ‬شغل‭ ‬واقعی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬اداره‭ ‬خاص‭ ‬محلی‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود.
 • بررسی‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬کارفرما‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا.‬
 • ارایه‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬شخص‭ ‬متقاضی‭ ‬و‭ ‬تایید‭ ‬ایشان‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا

اضافه‭ ‬کردن‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬ویزا. این‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬نمایید‭:‬

 • همسر‭ – ‬ازدواج‭ ‬رسمی‭ ‬یا‭ ‬سفید‭
 • فرزندان‭ ‬تحت‭ ‬تـکفل‭ ‬شما‭ ‬یا‭ ‬همسرتان
 • سایر‭ ‬افراد‭ ‬خانواده‭ ‬تحت‭ ‬تـکفل
  ‭* ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬نیز‭ ‬می‌بایست‭ ‬تست‭ ‬پزشکی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬سؤپیشینه‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭.‬
ویزای ساب کلاس۱۸۷ استرالیا

You May Also Like