ویزای اسپانسر شغلی 457

ویزای‭ ‬کار‭ ‬موقت‭ – ‬اقامت‭ ‬بلند‌مدت‭ – ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۴۵۷

 • این‭ ‬یک‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬موقت‭ ‬برای‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬کارفرمای‭ ‬تایید‭ ‬شده‭ ‬اسپانسر‭ ‬شده‌اند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شغلی‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬اسپانسر‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬حداکثر‭ ‬۴‭ ‬سال‭ ‬کار‭ ‬کنند‭. ‬کارفرما‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬پیدا‌نکردن‭ ‬یک‭ ‬تبعه‭ ‬استرالیا‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم،‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬متخصص‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اسپانسر‭ ‬کند‭.‬
 • لازم‭ ‬به‭ ‬توضیح‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کارفرما‭ ‬می‌تواند‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬غیر‌استرالیایی‭ ‬مثلا‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬ایرانی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬می‌خواهد‭ ‬نماینده‭ ‬خود‭ ‬یا‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کنان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬بفرستد‭.‬
 • برای‭ ‬ارائه‭ ‬درخواست‭ ‬این‭ ‬ویزا،‭ ‬متقاضی‭ ‬می‌تواند‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬

 

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز
افرادی‭ ‬دارای‭ ‬شرایط‭ ‬درخواست‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬هستند‭ ‬که‭:‬

 • برای‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مشاغل‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬اسپانسر‭ ‬شده‭ ‬باشند.
 • دارای‭ ‬تخصص‭ ‬تایید‌شده‭ ‬برای‭ ‬شغل‭ ‬مذکور‭ ‬باشد.
 • دارای‭ ‬شرایط‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬گرفتن‭ ‬گواهی‭ ‬برای‭ ‬شغل‭ ‬مذکور‭ ‬باشد.
 • به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬شغل‭ ‬و‭ ‬حرفه‭ ‬مذکور‭ ‬مسلط‭ ‬باشند

 

این‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬سه‭ ‬مرحله‭ ‬دارد‭:

 • تایید‭ ‬کارفرما‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرلیا. ‬
 • بررسی‭ ‬شغل‭ ‬پیشنهادی‭ ‬و‭ ‬تأیید‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا.‬
 • ارایه‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬شخص‭ ‬متقاضی‭ ‬و‭ ‬تأیید‭ ‬ایشان‭ ‬توسط‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬استرالیا‭ ‬

اضافه‭ ‬کردن‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬ویزا
این‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬ویزای‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬نمایید‭:‬

 • همسر‭ – ‬ازدواج‭ ‬رسمی‭ ‬یا‭ ‬سفید
 • فرزندان‭ ‬تحت‭ ‬تـکفل‭ ‬شما‭ ‬یا‭ ‬همسرتان
 • سایر‭ ‬افراد‭ ‬خانواده‭ ‬تحت‭ ‬تـکفل
  ‭*‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬نیز‭ ‬می‌بایست‭ ‬تست‭ ‬پزشکی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬سؤپیشینه‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭.‬

‭*‬لطفاً‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬آوردن‭ ‬اعضا‭ ‬خانواده‭ ‬یا‭ ‬اضافه‌کردن‭ ‬آنها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬شما،‭ ‬اسپانسر‭ ‬می‌بایست‭ ‬بصورت‭ ‬کتبی‭ ‬اعلام‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬اسپانسر‌کردن‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬می‌باشد‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬می‌توان‭ ‬نام‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فرم‭ ‬مخصوص‭ ‬اسپانسر‭ ‬اضافه‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طی‭ ‬نامه‌ای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬برسانند‭.‬

راهکار‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬اقامت‭ ‬دائم
کسانی‭ ‬که‭ ‬ویزای‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۴۵۷‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬برای‭ ‬اسپانسر‭ ‬خود‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬کارفرمای‌شان‭ ‬کماکان‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬اسپانسر‌کردن‭ ‬آنان‭ ‬باشد،‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ویزاهای‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۸۶‭ ‬و‭ ‬۱۸۷‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬اخذ‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬کنند‭.‬

‭*‬برای‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬این‭ ‬روش،‭ ‬می‌توانید‭ ‬اطلاعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ویزای‭ ‬ساب‌کلاس‭ ‬۱۸۶‭ ‬یا‭ ‬۱۸۷‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬کنید‭.‬

‭*‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬دیگر‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬نمرات‭ ‬بالای‭ ‬زبان،‭ ‬ارزیابی‭ ‬مدرک‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سابقه‭ ‬کار‭ ‬۳‭ ‬ساله‭ ‬نخواهید‭ ‬داشت‭.‬

ویزای ساب کلاس ۴۵۷ استرالیا

You May Also Like