ویزای‭ ‬فرزند‭ ‬وابسته،‭ ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۴۴۵

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬موقت‭ ‬است‭ ‬واغلب‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬والدین‌شان‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬شهروند‭ ‬یا‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬استرالیایی‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬پدر‭ ‬یا‭ ‬مادر‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ویزای‭ ‬همسری‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬رفته‌اند‭ ‬و‭ ‬می‌خواهند‭ ‬فرزندشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پرونده‭ ‬خود‭ ‬اضافه‭ ‬کنند‭.‬

مزایای‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ :‬

  • به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬والدینش‭ ‬صادر‭ ‬شود،‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
  • در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اعطای‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬به‭ ‬والدین،‭ ‬فرزند‭ ‬به‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬همسری‭ ‬اضافه‭ ‬شود،‭ ‬اخذ‭ ‬آن‭ ‬الزامی‭ ‬است

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭:‬

فرزندانی‭ ‬می‌توانند‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭ ‬که‭:‬

  •  ‬والدین‭ ‬آنها‭ ‬دارای‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬شریک‭ ‬زندگی‭ – ‬ساب‌‌کلاس‌های‭ ‬۳۰۹‭ ‬یا‭ ‬۸۲۰‭ – ‬باشند
  • ‭ ‬توسط‭ ‬همان‭ ‬شخصی‭ ‬که‭ ‬اسپانسر‭ ‬والدین‌شان‭ ‬شده‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬شوند
  • ‭ ‬مجرد‭ ‬باشند
  • ‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬باشند

‭*‬ در‭ ‬مورد‭ ‬سن،‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬خاص‭ ‬استثنإهایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

  • ‭ ‬وارد‭ ‬خاک‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬شریک‭ ‬والدینش‭ ‬صادر‭ ‬شود‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
  • ‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
  • ‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
  • ‭ ‬تا‭ ‬زمانیکه‭ ‬ویزای‭ ‬موقت‭ ‬دارای‭ ‬اعتبار‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬سفر‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
ویزای‭ ‬ساب کلاس ۴۴۵ استرالیا

You May Also Like