ویزای‭ ‬خویشاوندان‭ ‬کودک‭ ‬یتیم،‭ ‬ساب‌کلاس ‭ ‬۱۱۷

این‭ ‬ویزا‭ ‬به‭ ‬کودکان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سالی‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬یتیم‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬والدین‭ ‬آنهم‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نمی‌باشند‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بستگان‭ ‬نزدیک‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬می‌شوند،‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬استرالیا‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬خویشاندان‭ ‬حامی‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬خود‭ ‬بصورت‭ ‬دائم‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭.‬

شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭:‬

فرزندانی‭ ‬می‌توانند‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬اقدام‭ ‬کنند‭ ‬که‭:‬

  •  ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشند
  • ‭ ‬یتیم‭ ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬والدین‭ ‬آنها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نباشند
  • ‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬باشند
  • ‭ ‬توسط‭ ‬خویشاوند‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬شهروند‭ ‬استرالیا،‭ ‬مقیم‭ ‬دائم‭ ‬یا‭ ‬شهروند‭ ‬نیوزیلند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬حمایت‭ – ‬اسپانسر‭ – ‬شوند
  • ‭ ‬مجرد‭ ‬باشند

‭*‬ اسپانسر‭ ‬بایستی‭ ‬شرایط‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬جهت‭ ‬اخذ‭ ‬سرپرستی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

این‭ ‬ویزا‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرزند‭ ‬اجازه‭ ‬می‌دهد‭:‬

  • ‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دائم‭ ‬اقامت‭ ‬داشته‭ ‬باشد
  • در‭ ‬استرالیا‭ ‬مشغول‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬شود
  • ‭ ‬از‭ ‬سرویس‭ ‬مراقبت‌های‭ ‬پزشکی‭ – ‬Medicare‭ – ‬استفاده‭ ‬کند
  • ‭ ‬درصورت‭ ‬داشتن‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬شهروندی‭ ‬استرالیا‭ ‬اقدام‭ ‬کند
  • ‭ ‬بستگان‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم،‭ ‬اسپانسر‭ ‬کنند
ویزای ساب کلاس ۱۱۷ استرالیا

You May Also Like