ویزای کار استرالیا – زیر گروه ۱۸۹

ویزای ساب کلاس ۱۸۹ استرالیا

شرایط مورد نیاز برای اخذ ویزای کار استرالیا سن بیشتر از ۱۸ سال و کمتر از ۴۵ سال. رشته تخصصی سما باید در لیست مهارت های لازم استرالیا موجود باشد. کسب امتیاز لازم در امتحان زبان کسب حداقل امتیاز لازم در