ویدئوهای مهاجرتی ویزایاب

اخبار و مطالب و گزارش های مهاجرتی ویزایاب

آیا میتوان بعد از اخذ ویزای 188 سرمایه گذاری، اقدام به گرفتن سایر ویزاها کرد ؟

اسپانسرشیپ ایالتی برای ویزاهای مهارتی استرالیا

خبر خوب اداره مهاجرت به دارندگان ویزای بیزینسی یا ویزای سرمایه گذاری استرالیا

خبر خوش برای دارندگان ویزای 489 استرالیا

خبر خوب اداره مهاجرت به دارندگان ویزای موقت استرالیا

خبر خوب اداره مهاجرت به دارندگان ویزاهای شف یا 5 ساله پناهندگی استرالیا

اعلام شرایط پذیرش افراد از سوی ایالت کوئینزلند

شروع به پذیرش از سوی ایالت کوئینزلند به مدت محدود