ویزای استرالیا به قیمت ۷۰,۰۰۰ دلار در فروشگاه‌های ۷- Eleven فروخته شد

بر اساس گزارش Fairfax ؛آنچه که بعنوان بزرگترین رسوایی دستمزد در تاریخچه استرالیا رخ داد، امروزه با طرح اتهاماتی در خصوص « طرح کار قرار دادی» که توسط برخی از دارندگان حق امتیاز فروشگاههای ۷-Eleven اجرا شده بود، بسیار گسترده تر از آنچه سابقا مطرح شده بود به نظر می رسد. این فروشگاهها « کارخانه های ویزا» راه اندازی کرده بودند تا بدان وسیله درآمدشان را افزایش دهند و کسب و کارشان را کاملا مطابق نرخهای پرداخت دستمزد، از طریق اجبار دانشجویان به نقض قوانین ویزا، اداره می کردند. ادامه خواندن “ویزای استرالیا به قیمت ۷۰,۰۰۰ دلار در فروشگاه‌های ۷- Eleven فروخته شد”

برای جلوگیری از رکود، پذیرش مهاجران می بایست افزایش یابد

بهترین فرصت استرالیا برای جلوگیری از رکود، تشویق رشد بالای مهاجران است. هرچند، رشد جمعیت استرالیا تا حدودی بواسطه کاهش تعداد مهاجرت به سرعت در حال کاهش است، بنابراین بنا بر گزارش منتشر شده در وال استریت ژورنال این کشور در خطر از دست دادن یکی از قوی ترین ستونهای رشدش قرار دارد آن هم در زمانی که خطر رکود وجود دارد.

ادامه خواندن “برای جلوگیری از رکود، پذیرش مهاجران می بایست افزایش یابد”