کمک های مالی برای دانشجویان

دولت استرالیا از طریق پرداخت هایی Allowance Youth و Austudy به دانشجویان واجد شرایط در طرح ” کمک های مالی برای دانشجویان ” کمک مالی ارائه می کند. مدیریت این پرداخت ها بر عهده Services Human of Department است.

 

Youth Allowance

Allowance Youth پرداختی است برای افراد 61 تا 42 ساله که به تحصیل تمام وقت، Apprenticeship Australian (کارآموزی مورد تأیید دولت استرالیا) تمام وقت، کاریابی مشغول بوده یا بیمار هستند.

 

Austudy

Austudy پرداختی است برای افراد 42 ساله یا بالاتر که به تحصیل تمام وقت مشغول می باشند یا دوره های Australian Apprenticeship را به صورت تمام وقت می گذرانند.

 

Pensioner Education Supplement

Supplement Education Pensioner به دانشجویانی که پرداختی هایی را از Services Human of Department یا Affairs’ Veterans of Department دریافت می کنند در پرداخت مخارج تحصیل در کشور استرالیا کمک می کند.

 

Student Start-up Loan

Loan up-Start Student یک وام اختیاری برای آن دسته از دانشجویان تمام وقت واجد شرایط می باشد که Youth Allowance یا Austudy دریافت می کنند. این مبلغ بطور خودکار پرداخت نمی شود؛ باید برای آن درخواست ارائه بدهید. باید بعد از اینکه درآمد شما به حد مشخصی رسید این وام را باز پرداخت کنید.

 

Relocation Scholarship

Scholarship Relocation یک پرداخت سالیانه برای کمک به دانشجویان واجد شرایط دریافت کننده Allowance Youth است که مجبورند در طول تحصیل دور از خانه و خانواده زندگی کنند.

 

کمک های دیگر

اگر Allowance Youth ،Austudy یا Supplement Education Pensioner دریافت می کنید، شاید واجد شرایط موارد زیر نیز باشید:

 

Education Entry Payment

Payment Entry Education در خصوص مخارج تحصیل یا آموزش به منظور بهبود مهارت ها و تخصص ها به شما کمک خواهد کرد.

 

Fares Allowance

Allowance Fares در زمینه مخارج رفت و آمد دانشجویان دوره های تحصیلی عالی که برای تحصیل دور از خانه و خانواده زندگی می کنند کمک می کند.

 

تخفیف ها و مقرری ها

شاید بتوانید تخفیف و مقرری های دیگری نیز مانند Card Care Health یا Assistance Rent را دریافت کنید.