کارت قرمز سفید قرمز اتریش

“کارت قرمز-سفید-قرمز” به دارنده خود حق اسکان موقت و اشتغال با کارفرما را می دهد و برای افرادی که قصد اقامت دائم در آینده در اتریش را دارند مناسب است. “کارت قرمز-سفید-قرمز” فقط در صورتی قابل صدور است که متقاضی بتواند توانایی خود را در تخصص خود ثابت کند. شغل مورد تقاضا باید با شرایط متقاضی مطابقت داشته باشد و حقوق ثبتی باید به اندازه کافی مد نظر و اعلام شده از سمت سفارت و مطابق با معیارهای واجد شرایط بودن برای “کارت قرمز-سفید-قرمز” درخواست شده باشد.

مدت اعتبار استفاده از کارت قرمز سفید قرمز

در صورت برآورده شدن شرایط لازم جهت کسب کارت قرمز-سفید قرمز ، متقاضیان جست جوی کار این کارت را با مدت اعتبار 2 سال دریافت می کنند. اگر قرارداد کار شما برای مدت کوتاه تری باشد، “کارت قرمز-سفید-قرمز” شما برای مدت قرارداد کاری شما به علاوه سه ماه مازاد صادر می شود.
پس از پایان این دو سال تمدید آن به این صورت است که متقاضیان میتوانند پس از دو سال درخواست “کارت قرمز-سفید-قرمز-پلاس” را بدهند در صورتی که طبق الزامات “کارت قرمز-سفید-قرمز” حداقل 24 ماه گذشته استخدام شده باشند و احتمالا بتوانند برای 3 سال دیگر کارت را تمدید نمایند.