پیدا کردن کار در حین تحصیل و تبدیل ویزا

پیدا کردن کار در حین تحصیل و تبدیل ویزا

اﻣﺮوزه ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺑﻪ گرفتن اﻗﺎﻣﺖ آن کشور ﻧﯿﺎز است و هر کشوری در این خصوص قوانین خاص خودش را دارد. برای گذراندن زمانی موقت در هر کشور می توان از ویزای توریستی استفاده کرد که همان طوری که از اسمش پیداست برای توریست ها و کسانی که قصد مسافرت به آن کشور را دارند استفاده می شود

یکی دیگر از روش های مهاجرت، مهاجرت به صورت تحصیلی است که براساس قوانین کشورهای مختلف فرق می کند

ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ وجود وﯾﺰاي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ انتخاب های مختلفی وجود دارد. مثلا در برخی از کشورها برای شروع کار باید ویزای تحصیلی را به ویزای کاری تبدیل کرد تا بتوان به کار مشغول شد( نکته: در اکثر کشورها به افرادی که دوره های 6 تا 8 ماهه برای آموزش می گذرانند اجازه ی کار داده نمی شود. ) معمولا داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ بین 10 تا 20 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و کار پاره وقت ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ. حتی در برخی از کشورها، ﻫﻤﺴﺮان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ نیز از اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑه ﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺮﺧﻮردار هستند که خود این باعث می شود با وجود فرق داشتن هزینه های زندگی و تحصیل در کشورهای مختلف، داﻧﺸﺠﻮ بتواند ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ خود را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ

 

حتی دانشجویان می توانند در همان دانشگاهی که مشغول به تحصیل هستند بدون نیاز به مجوز، کار کنند.دانشجویان ممکن است در محوطه دانشگاه به عنوان دستیار تدریس یا تحقیق مشغول به کار شوند و ممکن است در یک کتابخانه، بیمارستان یا یک مرکز تحقیقاتی وابسته به موسسه باشند

 

دانشجویانی که در اروپا مشغول به تحصیل هستند، برای انجام کار دانشجویی در دو دسته قرار می گیرند؛ دسته اول دانشجویانی که در نیمه اول دوره کارشناسی یا همان دوره زبان مشغول به تحصیل اند، که اجازه ۱۰ ساعت کار در هفته را دارند و دسته دوم که در دوره دوم کارشناسی یا ارشد تحصیل می کنند و مدت ۲۰ ساعت در هفته اجازه کار دارند، که البته این ساعت ها با توجه به دانشگاه‌ های مختلف هر کشور متفاوت است

 

کار کردن بعد از تحصیل در مهاجرت تحصیلی، در کشورهای خارجی همیشه دغدغه بیشتر متقاضیان تحصیل در آن کشورهاست زیرا بجز اینکه برای آن ها امیدی است که بتوانند از پس هزینه های زندگی خود برای برآیند، پس از پایان تحصیل، از لحاظ قانونی مجاز به ماندن در آن کشور نیستند

 

 البته در بیشتر موارد کسانی به دنبال موقعیت کار پس از تحصیل هستند، که قصد اقامت دائم بعد از تحصیل خود در آن کشور را دارند. باید در نظر گرفت که کار بعد از تحصیل در کشورهای متفاوت با توجه به شرایط و قوانین هر کشور مختلف است و رابطه زیادی با شرایط اقتصادی و توسعه کشور دارد. موضوع مهمی که متقاضیان تحصیل در هر کشور باید به آن توجه کنند، امکاناتی است که دولت آن کشور برای فارغ التحصیلان دانشگاه های خود در نظر می گیرد. زیرا بعضی از دانشگاه ها شرایط خاص و ویژه را برای داوطلبان مهاجرت تحصیلی خود در نظر دارند. که در هنگام تحصیل نیز بتوانند کار کنند و این موضوع باعث می‌ شود تا برای آینده شغلی و ورود به بازار کار آن کشور آماده شوند و سابقه کاری مفید در آن زمینه داشته باشند

 

 یکی دیگر از فایده های کار در حین تحصیل در کشورها این است که قبل از وارد شدن به دنیای کاری به صورت تمام وقت، با شرایط  و قوانین کار، روابط و فرهنگ آن کشور بیشتر آشنا شده و حتی گاهی باعث می شود روابط کاری خوبی در فرد به وجود بیاید. بعضی از کشورها قوانینی برای وارد شدن به دنیای کار برای مهاجران خود دارند که از مهمترین آنها گذراندن دوره ی کارآموزی است

برای ارزیابی شرایط خود همین امروز با ویزایاب تماس بگیرید

02188758851