ورود به ایالات متحده از طریق ویزای مهاجراتی (‌ویزای دائم : اطلاعیه شماره 8)

 

قسمت A- سیاست ها و روش های مهاجرت

در تاریخ 22 ژوئن سال 2020 ، رئیس جمهور سابق ترامپ اعلامیه ریاست جمهوری (P.P.) 10052 را امضا کرد که در آن ورود برخی از اتباع خارجی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در سال 2019 خطرناک برای بازار کار ایالات متحده اعلام شده  . به طور خاص ، این تعلیق برای متقاضیان ویزاهای H-1B ، H-2B و L-1 اعمال میشد. متقاضیان ویزای J-1 که در برنامه های کارورزی ، کارآموز ، معلم ، مشاور اردوگاه ، au pair (کارگر خارجی )  یا تابستان کار می کنند. و هر همسر یا فرزندی از متقاضیان تحت پوشش که متقاضی ویزای H-4 ، L-2 یا J-2 ممنوع اعلام شد .

 این اعلامیه برای متقاضیانی که تا تاریخ تعیین شده ، برای اعلامیه (24 ژوئن 2020) در ایالات متحده بوده اند یا در طبقه بندی های فوق الذکر ویزای معتبری داشته اند (و قصد دارند با این ویزا وارد ایالات متحده شوند) اعمال نمی شود. ، یا افرادیکه سند رسمی(اجازه ورود)  سفر دیگری را در تاریخ موثر اعلامیه معتبر داشته باشد، به دلیل اعلامیه مانع از دریافت ویزا برای آن شخص و همسر یا فرزندان فرد نمی شود. وزارت امور خارجه متعهد به اجرای این اعلامیه به صورت منظم در همکاری با وزارت امنیت داخلی و شرکای بین آژانس و مطابق با کلیه قوانین و مقررات قابل اجرا است.

قسمت B- مهاجرت خانواده محور

این قانون به هریک از اعضای خانواده این امکان را می دهد که به طور دائم در ایالات متحده زندگی و کار کنند. فردی با ویزای مهاجرت یا شخصی که دارای ویزای کار و اقامت دائم امریکا است هر دو وضعیت اقامت دائم را دریافت کردند. برای شروع ، بیایید چهار نوع وضعیت مهاجرت را بررسی کنیم: شهروندان citizens، ساکنان ،, residents افراد غیر مهاجر , non-immigrants و اقامت دائم قانونی

برای اقوام نزدیک (همسر ، فرزندان و والدین) شهروندان ایالات متحده ، تعداد ۶ نوع  ویزای مهاجرتی وجود دارد و تقریباً در عرض 5-9 ماه می توانید تاییدیه بگیرید. یک انتظار کوتاه وجود دارد زیرا برای گروه نسبی فوری محدودیت ویزا وجود ندارد

  • اولویت اول (F1) – U.S. citizens پسران و دختران مجرد (21 سال به بالا) از سوی  شهروندان ایالات متحده ؛
  • اولویت دوم (F2A) – همسران و فرزندان (مجرد و زیر 21 سال) از سوی افرادی دارای اقامت دائم قانونی ؛
  • اولویت دوم (F2B) – پسران و دختران مجرد (21 سال به بالا) از سوی افرادی دارای اقامت دائم قانونی ؛
  • اولویت سوم (F3) U.S. citizens    پسران و دختران متاهل از سوی  شهروندان ایالات متحده ؛
  • اولویت چهارم (F4 )خواهران و برادران از سوی شهروندان ایالات متحده U.S. citizens    ۲۱ سال و بیشتر داشته باشد.