ویزا های غیرمهاجرتی طبق قوانین اداره مهاجرت امریکا ( ادامه اطلاعیه شماره 5 )

 

قسمت K- نمایندگان رسانه (I)

این ویزا برای نمایندگان رسانه های رسمی خارجی(مطبوعات ، رادیو ، فیلم یا سایر رسانه های اطلاعاتی خارجی)  طراحی شده و در حال آمدن به ایالات متحده هستند تا صرفاً به این حرفه بپردازند و در یک کشور خارجی سکونت داشته باشید

مشاغل تحت این گروه شامل گزارشگران ، گروه های فیلمبرداری ، تدوینگران و مشاغل مشابه است. هر یک از همسران و فرزندان زیر 21 سال برای پیوستن به یک غیر مهاجر را می تواند همراهی کند. شما باید نشان دهید که نماینده صادقانه ای از رسانه های خارجی هستید که فعالیت های آنها برای عملکردهای سازمان شما ضروری است. افسر کنسولی در سفارت ایالات متحده تعیین می کند که آیا شما واجد شرایط هستید با خیر.

قسمت L- انتقال و تعویض پرسنلی درون شرکت (L)

L-1A یک کارفرمای آمریکایی را قادر می سازد یک مدیر را از یکی از دفاتر یک شرکت خارجی وابسته به آن به یکی از دفاتر خود در ایالات متحده منتقل کند. این طبقه بندی همچنین یک شرکت خارجی را که هنوز دفتر وابسته ایالات متحده ندارد ، قادر می سازد با هدف تأسیس  شرکت یک مدیر یا به ایالات متحده بفرستد

برای واجد شرایط بودن این ویزا باید با یک شرکت خارجی (شرکت مادر ، شعبه ، شرکت تابعه که در مجموع به عنوان سازمان های واجد شرایط شناخته می شوند) رابطه داشته باشید. و در حال حاضر به عنوان کارفرما در ایالات متحده و حداقل در یک کشور دیگر مستقیماً یا از طریق یک سازمان واجد شرایط برای مدت اقامت ذینفع در ایالات متحده تجارت داشته باشد در حالی که این تجارت باید پایدار باشد ،

اما هیچ شرطی در تجارت بین الملل وجود ندارد.

فردی که میتواند متقل شود باید به طور کلی در مدت سه سال قبل از پذیرش وی در ایالات متحده ، برای حداقل یک سال در آن شرکت در خارج از کشور کار کرده و مایل  ورود به امریکا برای ارائه خدمات در سطح اجرایی یا مدیریتی برای شعبه ای از همان کارفرما باشد.

قسمت M- متخصصین خارجی با  توانایی و موفقیتهای  فوق العاده (O)

این ویزا برای اشخاصی است که توانایی فوق العاده ای در علوم ، هنر ، آموزش ، تجارت یا ورزشی دارد ، یا سابقه موفقیت خارق العاده ای در صنعت فیلمبرداری یا تلویزیون دارند و در سطح ملی یا بین المللی داشته و برای آن دستاوردها شناخته شده باشند .

  • O-1A افرادی با توانایی فوق العاده در علوم ، آموزش ، تجارت یا ورزش (شامل افراد با توانایی فوق العاده در هنر نیستند) ؛
  • O-1B افرادی با توانایی فوق العاده در هنر یا موفقیت خارق العاده در صنعت فیلمبرداری یا تلویزیون.
  • O2 افرادی که یک هنرمند یا ورزشکاراز گروه O-!A همکاری میکنند
  • O3 همسر یا فرزندان دارندگان ویزاهای O1- O2