ویزای استعدادهای درخشان انگلستان (Tier 1 – Exceptional Talent)

کشور انگلیس برای افرادی که از استعدادهای درخشان خاصی در زمینه رشته های مهندسی و یا علوم انسانی، علوم پزشکی و زیر شاخه های آن، رشته های هنری و فن آوری دیجیتال برخوردار هستند، یک نوع ویزای استعدادهای درخشان در نظر گرفته است.

روند اخذ ویزای استعدادهای درخشان انگلیس

  1. ابتدا استعداد افرادی که خود را واجد شرایط می دانند، از طریق مرکز ویژه آن تخصص، ارزیابی شده و مورد تأیید قرارگرفته و برگه تأییدیه صادر می گردد.
  2. در مرحله بعدی، پرونده این افراد برای گذراندن روند اخذ این نوع ویزا به بخش اداره مهاجرت انگلیس ارسال می گردد که برگه های تائید، تاریخچه و سوابق افراد مورد بررسی قرار می گیرد.

در حالت عادی، کل این عملیات فقط در حدود سه ماه طول می کشد، ولی ممکن است تأیید ویزای شما زمان بیشتری ببرد.

شرایط ویزای استعداد های درخشان انگلیس

  • برای این ویزا معمولاً ظرفیت های محدودی در نظر گرفته شده است.
  • شما می توانید در این نوع ویزا، سه ماه قبل از تاریخ ورودتان در انگلستان حضور داشته باشید و از زمانی که ویزای شما صادر گردید، حداکثر سه هفته فرصت دارید تا وارد خاک انگلستان شوید.
  • مدت اعتبار ویزای استعداد های درخشان انگلیس بستگی به شرایط فرد داشته، ولی اگر متقاضی از ایران تقاضای این ویزا را بدهد، معمولاً ۵ سال و ۴ ماه می باشد. در این مدت زمان، شخص باید کلیه هزینه های درمان و بهداشت خود را بپردازد.
  • در صورتی که متقاضی ۵ سال در خاک انگلستان بصورت قانونی اقامت کرده باشد، می تواند برای اقامت دائم انگلستان اقدام نماید.
  • در ویزای استعداد های درخشان انگلستان، فرد متقاضی می تواند به عنوان کارمند در شرکت ها و یا یک فرد خود اشتغال مشغول به کار باشد و همچنین می تواند بدون اینکه به دولت انگلستان اطلاع دهد، تغییر شغل دهد.
  • همچنین در ویزای استعدادهای درخشان دولت انگلستان اجازه میدهد تا متقاضی خانواده درجه یک خود را که شامل همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال می باشد، به همراه بیاورد.
    در ویزای استعدادهای درخشان انگلیس فرد اجازه تردد و رفت و آمد از/به خاک انگلستان را به صورت دائم و مکرر دارد؛ به عبارت دیگر ویزای مالتی انگلستان به متقاضیان تعلق میگیرد.