بر اساس گزارش Fairfax ؛آنچه که بعنوان بزرگترین رسوایی دستمزد در تاریخچه استرالیا رخ داد، امروزه با طرح اتهاماتی در خصوص « طرح کار قرار دادی» که توسط برخی از دارندگان حق امتیاز فروشگاههای ۷-Eleven اجرا شده بود، بسیار گسترده تر از آنچه سابقا مطرح شده بود به نظر می رسد. این فروشگاهها « کارخانه های ویزا» راه اندازی کرده بودند تا بدان وسیله درآمدشان را افزایش دهند و کسب و کارشان را کاملا مطابق نرخهای پرداخت دستمزد، از طریق اجبار دانشجویان به نقض قوانین ویزا، اداره می کردند.

خارجی ها بین ۲۵,۰۰۰ دلار تا ۷۰,۰۰۰ دلار به شعبات مشخصی از ۷-Eleven می پرداختند تا برای اخذ ویزا اسپانسرشان شوند.

در این گزارش آمده است که مدارک مکشوفه ای در دست است که نشان می دهد « برخی دارندگان حق امتیاز فروشگاهها بعنوان کارفرمایان یک بار استخدامی فعالیت می کردند که باعث می شد همواره دانشجویان و کارگرانی باشند که قراردادهای سنگینی با فروشگاههای ۷- Eleven داشته باشند.

« آنگونه که به نظر می رسد دانشجویان و کارگران خارجی دارای ویزای ۴۵۷ ، بخشی از این کلاهبرداری« کارخانه ویزا» بودند که توسط برخی دارندگان حق امتیاز فروشگاههای ۷-Eleven انجام می گرفت. طبق این مدل، دارندگان حق امتیاز این فروشگاهها بین ۲۵,۰۰۰ تا ۷۰,۰۰۰ دلار از کارگران پول می گرفتند تا برای اخذ ویزا اسپانسرشان شوند.»

این رسوایی امروزه تبدیل به موضوعی شده است که برای شنیدن شدن در مجلس سنا در ملبورن ارایه شده است، جایی که مدیران ارشد شرکت و کارگران ۷-Eleven که قرابانی کلاهبرداری دستمزد بوده اند به چشم می خورند.

در گزارش Fairfax نام چندین دارنده حق امتیاز ۷-Eleven عنوان شده است منجمله Mubin Ul Haider در بریزبن که پیشتر برنده فروشگاه سال ۷-Eleven در کویینزلند شده بود.

در این گزارش ادعا شده است که آقای U1 Haider درست چند روزی پس از آنکه توسط دادگاه حوزه فدرال به اتهام پرداخت ناکافی دستمزد به کارکنانش در فروشگاه ۷-Elevn در بریزبن جریمه شده بود، مجموعه ای از آگهی ها برای ارایه مشاوره در کسب وکار در رسانه های اجتماعی و سایت تجاری Gumtree را منتشر کرد.

متن آگهی به این شرح بود « من (Mubin U1 Haider) متعهد به اداره بهترین کسب و کار هستم» در گزارش آمده است که آقای U1 Haider در فوریه ۲۰۱۲ شروع به «اسپانسر» شدن کارگران برای ویزاهای ۴۵۷ شده است. دو سال بعد دپارتمان مهاجرت پس از یافتن مدارکی دال بر پرداخت ناکافی وی به کارکنانش اقدام به ممانعت از این کار وی کرد. در آگوست ۲۰۱۴ وی از اسپانسر شدن برای اخذ ویزا به مدت دو سال محروم شد. آقای U1 Haider در سال ۲۰۱۴ از داشتن حق امتیاز فروشگاه نیز محروم شد.

سخنگوی فروشگاههای ۷-Eleven از گفتن ماهی که طی آن این شرکت و آقای U1 Haider قطع همکاری کردند، سر باز زد. آقای U1 Haider نیز به سوالات رسانه ی Fairfox در این خصوص پاسخ نداد.