ویزاهای غیرمهاجرتی طبق قوانین اداره مهاجرت امریکا (ادامه توضیحات)

قسمت H – نیروی کارمشاغل  تخصصی  (H-1B , E-3)

H-1B به کارفرمایان این امکان را می دهد که کارگران خارجی را به طور غیرمهاجرتی در مشاغل تخصصی که از شایستگی و تخصص برجسته ، به طور موقت در ایالات متحده استخدام کنند. شغل تخصص نیاز به استفاده نظری و عملی از مجموعه ای از دانش تخصصی و درجه لیسانس یا معادل آن در تخصص خاص دارد (به عنوان مثال علوم ، پزشکی ، بهداشت ، آموزش ، بیوتکنولوژی و تخصص های تجاری و غیره) قوانین فعلی تعداد سالانه متخصصین خارجی واجد شرایط را که ممکن است برای آنها ویزا ی H-1B به آنها اعطا می شود ، به 65،000 با 20،000 نفر تحت معافیت درجه پیشرفته H-1B می رسد.

H-1B1- این برنامه به کارفرمایان این امکان را می دهد تا به طور موقت کارگران خارجی از شیلی و سنگاپور در ایالات متحده را به صورت غیر مهاجر در مشاغل تخصصی استخدام کنند.

برنامه E-3 به کارفرمایان این امکان را می دهد تا کارگران خارجی از استرالیا را به صورت غیر مهاجر در مشاغل تخصصی به طور موقت در ایالات متحده استخدام کنند.

قسمت I – نیروی کارمشاغل  موقت کشاورزی و غیرکشاورزی (H-2)                             

به طور کلی فقط برای اتباع کشورهایی که توسط  وزارت امنیت داخلی به عنوان کشورهای شرکت کننده تعیین کرده است تأیید می شود. اتباع کشورهایی که در این لیست نیستند  مانند ایران ، می توانند از یک دادخواست تأیید شده H-2A یا H2-B بهره مند شوند.

H-4 ، L-2 ، O-3 و P-4 – برای همسران و همران این ویزا میباشد که صرفا زمانی صادر میگردد که متقاضی اصلی این ویزا را دریافت کرده باشد.

قسمت J – کارآموزان (H-3)

این ویزای غیرمهاجرتی به شهروندان خارجی اجازه می دهد به طور موقت به ایالات متحده بیایند برای کارآموزی و آموزش در هر زمینه کاری، به غیر از تحصیلات پزشکی یا آموزش پزشکی تحصیلات تکمیلی، متقاضی این ویزا باید توسط یک فرد یا سازمان به منظور دریافت آموزش دعوت شود، در هر زمینه از جمله کشاورزی – تجارت – ارتباطات – دارایی، مالیه، سرمایه گذاری – حمل و نقل – سایر مشاغل این طبقه بندی برای استخدام ایالات متحده در نظر گرفته نشده است. این برنامه به گونه ای طراحی شده است که برای افراد خارجی آموزش های مربوط به شغل برای کارهایی را که در نهایت در خارج از ایالات متحده انجام می شود، ارائه می دهد. یک کارفرما یا سازمان آمریکایی  دعوت کننده ، باید ثابت کند که افرادی که این آموزش ها را می بینند قصد کار در امریکا را ندارد.