وکیل رسمی مهاجرت به استرالیا

دکتر سیروس احمدی وکیل رسمی مهاجرت به استرالیا بصورت رسمی و ثبت شده در اداره مهاجرت استرالیا و اداره مهاجرت نیوزلند می‌باشند.

ایشان از سال ۲۰۰۸ گواهینامه رسمی خود را بعنوان مشاور امور مهاجرت استرالیا را از سازمان MARA در استرالیا دریافت نمودند.

لیست خدمات وکیل مهاجرت استرالیا (دکتر سیروس احمدی)

1. ویزای کار و تخصص افراد ماهر استرالیا

2. ویزاهای سرمایه گذاری و کارآفرینی استرالیا

3. ویزاهای تحصیلی استرالیا در مقاطع مختلف

4. ویزاهای والدین، ازدواج، نامزدی، فرزندان وابسته و …

5. بعنوان وکیل مدافع در دعاوی پناهندگی

6. و ….

دکتر احمدی، به عنوان وکیل مهاجرت به استرالیا، همچنین از سال ۲۰۱۲ به عنوان مشاور ثبت شده امور مهاجرتی به کشور نیوزلند فعالیت می‌کنند و دفتر مرکزی و مقر فعالیت ایشان در شهر سیدنی استرالیا است.

مدارک رسمی و گواهینامه های وکیل مهاجرت استرالیا

  1. کارشناس رسمی سازمان مهاجرت استرالیا
  2. کارشناس رسمی سازمان مهاجرت نیوزلند
  3. عضو رسمی انجمن کارشناسان و وکلای رسمی مهاجرت کشور استرالیا