ویزای L1 امریکا

L1

ویزای L-1   : ویزای مخصوص انتقال کارمندان شرکتها می‌باشد.این ویزا به متقاضی اجازه میدهد تا مدیران ،صاحبان و به خصوص کارکنان آگاه شرکتها برای نمایندگی‌ موجود در ایالت متحده کار کنند.لازم به ذکر است سالیانه تعداد بسیاری این ویزا را دریافت میکنند و هیچ گونه محدودیتی برای صدور وجود ندارد. شما اگر به عنوان یک مدیر اجرایی و یا یک فرد با دانش تخصصی لازم برای حداقل ۳ ساله گذشته فعالیت کرده باشید، برای این ویزای   واجد شرایط خواهید بود و برای کار در آمریکا و استفاده از مهارت خود به آمریکا مسافرت کنید. شعبه آمریکایی شرکتی که شما به آن انتقال پیدا کرده اید میبایست نمایندگی‌، و یا زیر مجموعه وابسته و یا شریک کاری با شما باشد.

متقاضی میبایست از شرکت غیر آمریکایی انتظار انتقال و یا درخواست برگشت را داشته باشد. متقاضی میبایستی به طور کلی‌ و تمام وقت و به صورت سیستماتیک و بصورت منظم وقت خود را به کار اختصاص دهید.

ویزای ۲-L  : زمانی‌ که شما برای ویزای L-1   تأیید شدید همسر و فرزندان مجرد زیر ۲۱ ساله شما با ارائه مدارک رابطه خیشاوندی با شما میتوانند ویزای ۲-L  را دریافت کنند.لازم به ذکر است فقط همسر شما اجازه کار دارد نه فرزندان.

شرکت امریکائی میتواند حتی غیرانتفاعی باشد مانند انجمن های خیریه و از این قبیل . این برای شرکتهای کوچکتر مزیتی محسوب میشود چون اجازه میدهد که شرکت را به ایالات متحده امریکا توسعه دهدو اجازه میدهد مدیران حرفه ای با مهارت بالا این شعب را که شعبه اصلی شناسائی میشوند را اداره نمایند .

از آنجائیکه که اداره مهاجرت  امریکا در مورد تقاضا ی این نوع ویزا ( که از طرف شرکتهای کمتر شناخته شده ارائه میشود) موشکافانه بررسی و تحقیق میکند ، حتما  با مشاورین  مهاجرتی  آگاه و با تجربه  و وکلای مهاجرتی  این مرک هماهنگ کنید  میشود.

این ویزا  کگه بصورت کلی برای شرکت های کوچکی که مایلند فعالیتهای خود را به ایالات متحد امریکا توسعه و بسط دهند بسیار مناسب میباشند و  بدو صورت   L1A    –  L1B  تقسیم میگردد

L1A   برای مدیران اجرائی انتقال یافته

این ویزا برای مدیران اجرائی منتقل شده به ایالات متحد امریکا میباشد دارندگان این ویزا  باید حداقل یک سال در سه سال گذشته در همین پست و سمت مدیریتی استخدام شده باشند . بعلاوه این ویزا به شرکتهایی که در حال حاضر هیچ شعبه ای در ایالات متحد امریکا نداشته باشند  اجاز میدهد تا یک مدیر اجرایی  برای تاسیس یک شعبه به امریکا اعزام کند.

این ویزا ابتدا برای یک سال به شرکتهای جدید در ایالات متحد امریکا  اعطا میگردد و یا  بمدت سه سال برای شرکتهایی  امریکایی با بیش از یکسال  سال سابقه  و توانایی گسترش  توسعه  در دو سال گذشته و سابقه جمعا ۷ سال.

LIB  برای افراد منتقل شده با معلومات ویژه

این ویزا  برای کارمندان حرفه ای با تخصص و اطلاعات ویژه  طراحی شده است  . بعلاوه  شرکتهایی که هنوز در امریکا شعبه ای ندارند  ، میتوانند از این نوع ویزا استفاده کنند که اعزام کنند یکی از پرسنلشان را با اطلاعات ویژه ای که یک شعبه ای تاسیس کنند .

این ویزا ابتدا برای سه سال صادر میگردد با یکی دو سال تمدید تا حداکثر ۵ سال .

. اداره مهاجرت امریکا سیستم ویژه ای را برای استفاده شرکتهای چند ملیتی که مکررا از این نوع ویزا استفاده میکنند طراحی کرده

  میگویند که طبق این قانون شرکت های مورد تائید فقط یکبار نیاز به تائیدیه اداره مهاجرت دارند  L-1 Blanket Petition Program که به آن 

تا قادر باشند تعداد معینی از مدیران اجرائی و کارمندان حرفه ای  خود را به امریکا منتقل کنند

در تکمیل حداکثر  دوره مجاز ، دارندگان این نوع ویزا میبایستی  کشور امریکا را برای حداقل یکسال ترک کنند و باید برای عملیات خارجی یک شرکت امریکائی کار کنند تا اینکه بتوانند مجددا برای این ویزا تقاضا کنند 

همسر افرادی که از طریق این ویزا اعزام میشو.ند میتوانند بدون هیچ قید و شرطی کار کنند .