امریکا یکی از جذاب ترین کشورها برای مهاجرت

امریکا برای بسیاری از مردم، سرزمین آرزوها و پیشرفت است، کشوری که  که میتوانند بدون دغدغه و مشکلات سیاسی، بدور از مسائل اقلیت های  مذهبی و با امنیت کامل شغلی و آزادی های نسبی اجتماعی، در کنار هم با آرامش زندگی کرده و فرزندان خود را در چنین محیطی تربیت و بزرگ کنند. برای مردم جهان، چه این طرز فکر صحیح باشد یا خیر، مسئله  تجارب شخصی هر فرد است و یا تجارب دیگر افرادی که از امریکا بازگشته و این مفهوم را تائید و یا تکذیب میکنند.

این مرکز مهاجرتی به هیچ عنوان در اینجا قصد تقویت و یا انکار این طرز فکر را نداشته و فقط مایل به انتقال حقایق و اصول و قوانین مهاجرت به آمریکا  بوده و اعلام میدارد که آگاه باشید و بدانید اگر برخی از شما قصد مهاجرت به امریکا از طریق غیر قانونی و یا هر کشور دیگری را دارید، هرگز به نتیجه نخواهید رسید؛ حتی اگر در کوتاه مدت چنین بنظر آید که مهاجرتی بی دردسر را داشته اید ولی در انتها مشکلاتی در پیش روی خواهید داشت. لذا  مهاجرت قانونی با مسیر از پیش تعیین شده، تنها را خوشبخت شدن شما در هر گوشه از جهان به خصوص در ایالات متحده امریکا می باشد.

در کل ویزاهای ورود به امریکا به دو دسته عمده تقسیم میشوند، ویزاهای موقت یا غیر مهاجرتی و ویزاهای دائم که به آنها ویزاهای مهاجرتی نیز اطلاق میگردد