مدت اعتبار مدارک ترجمه شده رسمی مهاجرت به استرالیا

در این مقاله سعی میکنیم تا بدانیم مدت اعتبار مدارک ترجمه رسمی مهاجرت به استرالیا چه مقدار است.

اینکه اعتبار ترجمه مدارک رسمی مهاجرت به استرالیا دقیقا چه مقدار است به چند عامل بستگی دارد:

? 1. نوع مدرک بر مدت اعتبار ترجمه رسمی موثر است ( مدت اعتبار ترجمه رسمی مهاجرت به استرالیا )

الف‌)برخی از مدارک تاریخ انقضا دارند. مهمترین و شاخص ترین مثال، گواهی عدم سوء پیشینه است که که” این گواهی فقط به مدت یکماه اعتبار دارد”. که اگر مدت اعتبار آن اتمام یابد، سفارت مربوط به احتمال زیاد از شما میخواهد که یک گواهی و ترجمه جدید از آن ارائه بدهید.  شناسنامه هم از اسنادیست که در صورتی که بیش از 6 ماه از تاریخ ترجمه گذشته باشد و هنوز آن را به نهاد یا سفارت مربوطه تحویل نداده اید ، بهتر است آن را مجددا ترجمه کنید.  اسنادی مانند اسناد ملکی و خودرو که قابل انتقال به دیگران هستند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

ب)اما مدارک تحصیلی و ریزنمرات ماهیتا قابل تغییر نیستند و اگر مهر دادگستری و وزارت خارجه از تاریخ ترجمه قبلیتاکنون تغییری نکرده باشد، به احتمال زیاد با مشکلی روبه رو نخواهید شد.

? ۲. تغییر مهر دادگستری و وزارت خارجه 

در فواصل زمانی تقریبا ۲ ساله مهر های دادگستری و وزارت خارجه به روز می گردند که برای استفاده مجدد از ترجمه رسمی مدارکتان، باید مجددا نسبت به اخذ تائیدات اقدام کنید.

برای آشنایی با ویزاهای کشور استرالیا، به مقالات ما سر بزنید و با ویزاهای استرالیا از جمله ویزای کار و اسکیل استرالیا، ویزای سرمایه گذاری سابکلاس 188 استرالیا، ویزای موقت استرالیا، و سایر ویزاهای استرالیا آشنایی پیدا کنید.