اعلامیه لیست جدید مشاغل مورد نیاز استرالیا و اضافه شدن رشته های جدید به این لیست

لیست جدید مشاغل مورد نیاز استرالیا اعلام گردید و خبر خوب اضافه شدن 27 رشته جدید به لیست بلندمدت می باشد که ميتوان تحت اين مشاغل براي ويزاي اسکیلد مایگریشن شماره های ١٨٩،١٩٠ و ٤٨٩ اقدام كرد:

از جمله رشته های جدیدی که به لیست اضافه گردیدند می توان به مشاغل : اساتید دانشگاه ، صنایع غذایی ، فیزیک و ژئو فیزیک ، شیمی و بیو شیمی ،اقتصاد دان ، مهندسی نفت ، مهندسی معدن ، متالوزیست ، محیط زیست و زیست شناسی ، میکروبیولوژی ، متخصص مالتی مدیا ، فوتبالیست ها و……

در لیست قبلی 176 رشته مورد درخواست استرالیا بوده که در لیست جدید این تعداد مشاغل به 212 رشته تغییر پیدا کرده است و همچنین برای ویزاهای اسپانسری ساب کلاس 190 نیز 427 رشته موجود می باشد.

 لیست بلند مدت (MLTSSL)

1. مدیر هنری (Arts Administrator or Manager (ANZSCO code 139911))
2. رقصنده یا طراح رقص (Dancer or Choreographer (ANZSCO code 211112))
3. کارگردان موسیقی (Music Director (ANZSCO code 211212))
4. کارگردان هنری (Artistic Director (ANZSCO code 212111))
5. مربی تنیس (Tennis Coach (ANZSCO code 452316))
6. فوتبالیست (Footballer (ANZSCO code 452411))
7. مدیر محیط زیست (Environmental Manager (ANZSCO code 139912))
8. نوازنده (Musician (Instrumental) (ANZSCO code 211213))
9. آمارشناس (Statistician (ANZSCO code 224113))
10. اقتصاد دان (Economist (ANZSCO code 224311))
11. مهندس معدن به جز نفت (Mining Engineer (ANZSCO code 233611))
12. مهندس نفت (Petroleum Engineer (ANZSCO code 233612))
13. سایر مهندسی ها (Engineering Professionals nec (ANZSCO code 233999))
14. شیمی دان (Chemist (ANZSCO code 234211))
15. تکنولوژیست غذایی (. Food Technologist (ANZSCO code 234212))
16. مشاور محیط زیست (Environmental Consultant (ANZSCO code 234312))
17. دانشمند تحقیقات محیط زیست (Environmental Research Scientist (ANZSCO code 234313))
18. دانشمند سایر علوم محیط زیست (Environmental Scientists nec (ANZSCO code 234399))
19. متخصص ژئوفیزیک (Geophysicist (ANZSCO code 234412))
20. هیدروژئولوژیست (Hydrogeologist (ANZSCO code 234413))
21. دانشمند حیات (زیست شناس) (Life Scientist (General))
22. دانشمند سایر علوم زیست شناسی (Life Scientists nec (ANZSCO code 234599))
23. بیوشیمیست (Biochemist (ANZSCO code 234513))
24. بیوتکنولوژیست (Biotechnologist (ANZSCO code 234514))
25. گیاه شناس (Botanist (ANZSCO code 234515))
26. زیست شناس دریایی (Marine Biologist (ANZSCO code 234516))
27. میکروبیولوژیست (Microbiologist (ANZSCO code 234517))
28. جانورشناس (Zoologist (ANZSCO code 234518))
29. نگهبان (Conservator (ANZSCO code 234911))
30. متالورژیست (Metallurgist (ANZSCO code 234912))
31. هواشناس (Meteorologist (ANZSCO code 234913))
32. متخصصین سایر علوم فیزیکی و طبیعی (Natural and Physical Science Professionals nec (ANZSCO code 234999))
33. مدرس دانشگاه (University Lecturer (ANZSCO code 242111))
34. متخصص رسانه (. Multimedia Specialist (ANZSCO code 261211))
35. سایر برنامه نویسان اپلیکییشن و نرم افزار لیست نشده (Software and Applications Programmers nec (ANZSCO code 261399))
36. مربی اسب (Horse Trainer (ANZSCO code 361112))
– موقعیت شغلی فیزیکدان (ANZSCO code 234914) از این پس محدود به فیزیک دانان پزشکی نمی باشد.