ضرورت انتخاب وکیل رسمی مهاجرت

یکی از ملاک های مهاجرت به استرالیا برای شما کلاینت های عزیز، امروزه انتخاب وکیل مهاجرت به استرالیا از راه های مختلف ولی با انتخابی مطمئن می باشد. 

وکلای مهاجرت پس از گذراندن دوره های مربوط به قوانین مهاجرت مورد تأیید سازمان و کسب مجوز های لازم، جهت مشاوره فعالیت می کنند و همچنین هر ساله با گذراندن دوره های CPD دانش خود را در خصوص مهاجرت بروز می کنند.

 وکلای مهاجرت تمامی قوانین مربوط به امور مهاجرتی را به صورت یکجا و در دسترس در اختیار دارند، همچنین به پروسه های ویزا که کارکنان اداره مهاجرت بر اساس آن تصمیم گیری می کنند مسلط هستند.

مشاورین مهاجرتی مورد تأیید امکان گرفتن مدارک ارزیابی در رشته های مختلف از سازمان های لازم را دارند. ضمن اینکه اداره مهاجرت استرالیا (DIBP) فقط مشاورین ثبت شده با سازمان MARA را به عنوان نماینده قانونی متقاضیان ویزا می پذیرد.

ارائه مشاوره به متقاضیان توسط وکلای غیررسمی غیر قانونی تلقی می شود. سازمان MARA هشدارهای لازم در این زمینه را به کلیه متقاضیان داده است. این متقاضیان در برخی موارد حتی با محرومیت های چند ساله برای ورود به استرالیا مواجه شده اند.