7 اکتبر 2020 (مطابق با 16 مهر 1399)

برنامه مهاجرت دائمی جهت حمایت از رشد مشاغل در استرالیا

دولت استرالیا به نخست‌وزیری اسکات موریسون، به منظور حمایت از بهبود اقتصادی، رشد تجارت در استرالیا و کارآفرینی برای مردم استرالیا، تمرکز خود را روی برنامه مهاجرت دائمی به استرالیا طی سال‌های 21-2020 معطوف کرده است.

برنامه مهاجرت دائمی برای سال 21-2020 به ظرفیت 160,000 جایگاه باقی خواهد ماند. از این بین، 79,600 جایگاه به مهاجرت از طریق مهارت و 77,300 جایگاه به مهاجرت‌های خانوادگی اختصاص خواهد داشت. 3,100 جایگاه باقی‌مانده مربوط به ویزای کودکان و افراد واجد شرایط ویژه خواهد بود.

انتظار می‌رود تقریباً دو سوم از ویزاهای دائمی در برنامه 21-2020 به افرادی تعلق گیرد که در حال حاضر در استرالیا هستند. از بین ویزاهای باقی‌مانده، پیش‌بینی می‌شود که تقریباً دوم سوم آنها به مهاجران شاخه مهارت و یک سوم به مهاجران شاخه خانواده اعطا شود.

برنامه مهاجرت شاخه مهارت

مخترعان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، کسانی که قصد دارند تجارت استرالیا را رشد دهد، برای مردم استرالیا شغل ایجاد کنند و بهبود اقتصاد کشور را سرعت بخشند، جامعه هدف ویزاهای شاخه مهارت خواهند بود.

اولویت در شاخه مهارت با استعدادهای جهانی، افراد مشمول در طرح سرمایه‌گذاری و نوآوری تجاری (BIIP) و ویزاهای حمایت‌شده از سوی کارفرمایان خواهد بود.

پس از اجرای موفق این طرح در اواخر سال 2019، تعداد ویزاهای استعداد جهانی از 5,000 به 15,000 افزایش پیدا کرد. این موضوع ادامه خواهد یافت تا بهترین استعدادهای سرتاسر جهان در بخش‌های کلیدی شامل تولیدات پیشرفته، خدمات اقتصادی، تکنولوژی‌های مالی و حوزه سلامت مورد هدف قرار گیرند. این برنامه به واسطه کارگروه ویژه جذب استعداد و تجارت جهانی دولت که در ماه سپتامبر اعلام شد پیش خواهد رفت.

با توجه به موفقیت نسبی استرالیا در حوزه اقتصاد و سلامت در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، این کشور از لحاظ استراتژیکی موقعیت خوبی برای جذب استعدادهای جهانی دارد.

استرالیا همچنین قصد دارد تعداد ویزاهای مجاز برای سرمایه‌گذاران تجاری را به 13,500 جایگاه افزایش دهد. با تغییر در الزامات سرمایه‌گذاری و اقامت، کارایی طرح BIIP بهبود داده خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این طرح، سرمایه‌گذاری کارآفرینی استرالیا را مورد هدف قرار داده و جهت بهبود شرایط اقتصادی، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط را در هم ادغام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در مورد این تغییرات طی هفته‌های آتی اعلام خواهد شد.

برای آن دسته از مهاجرانی که به منظور پر کردن فرصت‌های کاری اشغال‌نشده توسط کارکنان استرالیایی به این کشور مهاجرت می‌کنند، ویزاهای حمایت‌شده از سوی کارفرمایان (یا ویزای اسپانسر شغلی) اولویت بالاتری نسبت به ویزاهای حمایت‌نشده دارند. این مسئله با توجه به اولویت ویزاهای موجود در فهرست موقعیت‌های مهاجرت مهارتی انجام خواهد شد. این فهرست به طور مرتب بررسی می‌شود و براساس نظر شورای مهارت‌های ملی به‌روز‌رسانی خواهد شد.

برنامه مهاجرت شاخه خانواده

اکثر ویزاهای شاخه خانواده به زوج‌ها اعطا می‌شوند. این ویزاها سال گذشته 37,118 جایگاه را تشکیل می‌دادند اما امسال با افزایشی چشمگیر به 72,300 جایگاه رسیده‌اند. این امر باعث شده تا افرادی که می‌خواهند به همراه همسرشان در استرالیا ساکن شوند و برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند اطمینان بیشتری پیدا کنند.

این رقم تقریباً تمام متقاضیان فعلی، که منتظر نهایی‌شدن ویزای خود هستند را پوشش می‌دهد.

انتظار می‌رود 75 درصد از ویزاهای شاخه خانواده به افرادی تعلق گیرد که در حال حاضر در استرالیا هستند.

برنامه بشردوستی

برنامه بشردوستی 13,780 جایگاه خواهد داشت و این تعداد جایگاه‌های اختصاص‌یافته، مطابق با رویکرد برنامه مهاجرت، در حال حاضر اجرایی است. ظرفیت 13,750 جایگاه مطابق با آمار 13,171 جایگاه در سال گذشته تعیین شده و اثرات جهانی شیوع ویروس کووید-19 در نظر گرفته شده تا چالش‌های فعلی در سال 21-2020 برآورده شوند.

دولت به تمرکز روی حمایت از سکونت و یکپارچه‌سازی داوطلبان کمک‌های بشردوستانه ادامه خواهد داد. این امر شامل اولویت‌بندی حمایت از افراد شاغل و بهبود مهارت در زبان انگلیسی می‌شود. استرالیا همچنان رتبه سوم جهان در ارائه کمک‌های بشردوستانه برای اسکان مجدد را در اختیار دارد. این موضوع نشان از تعهد بلندمدت استرالیا به افرادی است که به دلیل رنج‌های فراوان نمی‌توانند به میهن خود بازگردند.

تلفن تماس:

ویتنی هریس 511 462 0466

شاخه‌ و دسته‌بندیارقام برنامه‌ریزی شده برای سال‌های 21-2020
حمایت‌شده از سوی کارفرما (اسپانسر شغلی) طرح تعیین کارفرما22,000
افراد ماهر مستقل6,500
تعیین استان/منطقه تعیین مهارت (دائمی)11,200
منطقه‌ای، شامل: افراد دارای مهارت و حمایت‌شده از سوی کارفرما کار فنی منطقه‌ای11,200
طرح سرمایه‌گذاری و نوآوری تجاری13,500
طرح استعداد جهانی استعدادهای برجسته15,000 200
مجموع ویزاهای شاخه مهارت79,600
ویزای زوجین72,300
ویزای والدین4,500
ویزای دیگر اعضای خانواده500
مجموعه ویزاهای شاخه خانواده77,300
واجد شرایط ویژه100
مجموع کل ویزاهای برنامه‌ریزی‌شده برای مهاجرت157,000
ویزای کودکان3,000
مجموعه کل ویزاهای برنامه مهاجرت160,000
برنامه مهاجرت دائمی جهت حمایت از رشد مشاغل در استرالیا