بهترین فرصت استرالیا برای جلوگیری از رکود، تشویق رشد بالای مهاجران است. هرچند، رشد جمعیت استرالیا تا حدودی بواسطه کاهش تعداد مهاجرت به سرعت در حال کاهش است، بنابراین بنا بر گزارش منتشر شده در وال استریت ژورنال این کشور در خطر از دست دادن یکی از قوی ترین ستونهای رشدش قرار دارد آن هم در زمانی که خطر رکود وجود دارد.

موسسه آمار استرالیا (ABS) فاش ساخت؛نرخ رشد جمعیت استرالیا به مقدار کنونی تقریبا در ۱۰ سال اخیر بی سابقه بوده است.

دنیس کارلتون از موسسه آمار ABS اعلام کرد: « در سال منتهی به مارس ۲۰۱۵، نرخ رشد جمعیت استرالیا از نقطه اوج آن در سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به کاهش خود ادامه داده است و در حال حاضر به رقمی پایین تر از متوسط نرخ رشد در ۲۰ سال گذشته رسیده است.»

خانم کارلتون بیان کرد: « قلمرو شمالی پایین ترین نرخ رشد خود را در ۱۱ سال گذشته ثبت کرده است، ۰٫۲ درصد برای سال منتهی به مارس ۲۰۱۵٫ این رقم ۸۰ درصد کمتر از رقم مشابه در مارس ۲۰۱۴ است. زیان های مهاجرت بین ایالتی خالص بزرگترین سهم را در در این کاهش رشد داشته است، سوابق این قلمرو حاکی از آن است که بیشترین زیان مهاجرت بین ایالتی در سال منتهی به ۲۰۱۵ رخ داده است.»

« استرالیای غربی نیز کاهش رشد را ثبت کرده است. در طی دو سال گذشته مهاجرت خالص خارجی به این ایالت تا ۷۱ درصد کاهش یافته است، در حالیکه مهاجرت بین ایالتی خالص تا حدی کاهش یافته است که این ایالت با زیان بین ایالتی خالص مواجه شده است. چنین چیزی در طول ۱۰ سال گذشته در این ایالت بی سابقه بوده است.»

« ویکتوریا و کوینزلند تنها ایالاتی بوده اند که سودخالص از مهاجرت بین ایالتی را ثبت کرده اند.» جمعیت استرالیا با ۳۱۶۰۰۰ نفر رشد (۱٫۴ درصد) به ۲۳٫۷ میلیون نفر در پایان ماه مارس ۲۰۱۵ رسیده است.

سهم مهاجرت خارجی خالص از این رقم ۱۷۳۱۰۰ نفر بوده است (۱۶ درصد کمتر از سال گذشته)، و این رقم شامل ۵۵ درصد از کل رشد جمعیت استرالیا است.

ایالت ویکتوریا با رشد ۱٫۷ درصدی کماکان سریع ترین نرخ رشد را در کشور به خود اختصاص داده است (۹۷۵۰۰ نفر).

در طول سال،سهم افزایش طبیعی جمعیت استرالیا ۱۴۲۹۰۰ نفر بوده است، که مشتمل بر ۲۹۸۴۰۰ تولد (۳ درصد کمتر از رقم مشابه در سال گذشته) و ۱۵۵۵۰۰ مرگ (۴ درصد بیشتر از رقم مشابه در سال گذشته) است.

وال استریت ژورنال خاطر نشان می سازد که آخرین اطلاعات مربوط به مهاجرت پس از سری جدید انتشار اطلاعات ناخوشایندی ارایه شد که موجب تشدید نگرانیها در خصوص خطر ورود کشور به رکود، پس از ۲۴ سال شده است.

« اکنون خطر کاهش سرعت مهاجرت نیز به آن خطرات افزوده شده است. هزاران نفر در حال ترک استرالیا هستند چرا که شکوفایی منابع این کشور در دهه گذشته در حال توقف است، و اقتصاد بواسطه کاهش تقاضا از سوی چین و سایر اقتصادهای نوظهوربرای مواد اولیه خام مورد استفاده در ساخت آسمان خراشها، پلها و ریلها آسیب دیده است.

« با وجود صنایع اندکی که قادر به ایجاد صدها میلیارد دلار هستند و تزریق این سرمایه به منابع و پروژه ها در سالهای اخیر، استرالیا نیازمند افزایش جمعیت است تا بتواند مصرف کننده لازم برای هرچیزی از مسکن گرفته تا تلویزیون های فلت را تامین کند.»