انواع ویزاهای استرالیا

برای ورود به استرالیا بیش از 100 نوع ویزا به عنوان انواع ویزاهای استرالیا وجود دارد که در چند گروه از جمله گروههای شغلی، تجاری، دانشجویی، توریستی، خانوادگی و… طبقه بندی شده اند. در این کتاب سعی بر آن داریم که به صورت خلاصه به شرح برخی از این ویزا ها که متداول تر هستند، بپردازیم.

ویزاهای مهارتی و تخصصی استرالیا

اخذ ویزاهای تخصصی یا همان ویزاهای مهارتی استرالیا از متداول ترین و به نسبت آسانترین روشهای مهاجرت به استرالیا می باشد و دولت استرالیا از این سبک مهاجرت به خوبی استقبال میکند. خوشبختانه مسیر بررسی پرونده ویزاهای مهارتی  بسیار سریعتر از گذشته بوده  و در حال حاضر اکثر پرونده های مهارتی تحویل داده شده به اداره مهاجرت در کمتر از شش ماه بررسی و جواب داده میشود.

ویزای اسپانسر شغلی استرالیا

ویزای تحصیلی و ویزای دانشجویی استرالیا

ویزای سرمایه گذاری استرالیا

 ویزاهای تجاری یا سرمایه گذاری استرالیا در ۳ گروه زیر تقسیم بندی برای انواع ویزاهای استرالیا می باشند ::

ویزای فامیلی و خانوادگی استرالیا

ویزای کار استرالیا

  • این ویزا نوعی ویزای موقت از انواع ویزای کار استرالیا است و برای افرادی است که از طرف کارفرمای تایید شده، اسپانسر شده اند تا به استرالیا آمده و در شغلی که مورد نیاز اسپانسر است، تا حداکثر ۴ سال کار کنند. کارفرما میتواند در صورت پیدا نکردن یک تبعه استرالیا و یا مقیم دائم، یک فرد متخصص را از خارج از استرالیا برای این ویزا اسپانسر کند.

لازم به توضیح است که کارفرما می تواند یک شرکت غیر استرالیایی مثلا یک شرکت ایرانی باشد که میخواهد نماینده خود یا برخی از مدیران و کارکنان خود را به استرالیا بفرستد. برای ارائه درخواست این ویزا که از انواع ویزای کار استرالیا می باشد، متقاضی میتواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.

ویزای گردشگری و توریستی استرالیا

ویزای مهارت شغلی استرالیا

ویزای نامزدی و ازدواج یا پارتنر استرالیا

ویزای ویژه فرزندان استرالیا