ویزاهای مهاجرتی ( ویزای دائم )  طبق قوانین اداره مهاجرت امریکا ( اطلاعیه شماره 11 )

قسمت F- طبقه بندی های مبتنی بر اشتغال

این ویزا برای مسافرت متقاضیانی در نظر گرفته شده که قبلا در امریکا مشغول بکار بوده اند  و به دنبال ادامه کار در ایالات متحده در همان موقعیت و  با همان کارفرما و نوع ویزا هستند. کارفرمایان که مجبور به جایگزینی کارمندان در این شرایط باشند ،  ممکن است باعث مشکلات مالی نامناسب شوند.

مهاجرت یک مدیر ارشد که نیاز مهم کاری یک کارفرما را برآورده می کند، یک نیاز اساسی زیرساخت را برآورده می کند. بخشهای مهم زیرساختی تخصصهایی مانند  مواد شیمیایی ، ارتباطات ، سدها ، پایگاه صنعتی دفاعی ، انرژی ، خدمات مالی ، غذا و كشاورزی ، تاسیسات دولتی ، مراقبت های بهداشتی و بهداشت عمومی ، در رشته های فناوری اطلاعات ، راكتورهای هسته ای ، حمل و نقل و سیستم های آب و متقاضیانی ویزای  L1A که شاخصهای زیر را داشته باشد ، یک مدیر ارشد باشد که چندین سال را در یک شرکت در خارج از کشور کار کرده باشد، که نشان دهنده دانش و تخصص قابل توجه او در سازمان باشد ، یک نیاز مهم تجاری را برای یک شرکت برآورده کند.

قسمت G- سرمایه گذاران ( توصیه می شود برای هرگونه سرمایه گذاری این بخش را بدقت مطالعه فرمائید)

Immigration and Nationality Act (INA) مرکز مهاجرت و ملیت ، ویزای سرمایه گذاری را در اختیار سرمایه گذاران واجد شرایط قرار می دهد تا با سرمایه گذاری در مشاغل ایالات متحده و ایجاد شغل برای کارگران آمریکایی به رشد اقتصادی ایالات متحده کمک می کنند.

 کنگره ایالات متحد امریکا، پنجمین دسته ویزای مهاجرتی ترجیحی مبتنی بر اشتغال ( EB5) را ایجاد کرد تا با ایجاد انگیزه ای برای سرمایه گذاری سرمایه خارجی که باعث ایجاد یا حفظ مشاغل ایالات متحده می شود ، به نفع اقتصاد ایالات متحده باشد.

INA   تقریباً هر سال 10،000 ویزا برای سرمایه گذاران مهاجر (به همراه همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال) که سرمایه گذاری کرده اند ، یا به طور فعال در حال سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری جدید هستند و شرایط لازم ایجاد اشتغال را تأمین می کنند ، مجاز می داند. سه هزار ویزا برای مهاجران و اعضای خانواده واجد شرایط آنها در نظر گرفته شده است که در یک شرکت تجاری جدید در یک مرکز منطقه ای تعیین شده توسط USCIS  سرمایه

گذاری میکنند .

Targeted Employment Areas (TEA)  که شامل مناطق روستایی و مناطقی با بیکاری بالا است. حداقل مبلغ سرمایه گذاری در این مناطق  50 درصد از میزان حداقل سرمایه گذاری استاندارد ، ۱۸۰۰۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد) هزاردلار آمریکا برای هر سرمایه گذار تعیین شده در  مناطق معمولی  ،  یعنی ۹۰۰۰۰۰ (نهصد) هزاردلار می باشد.

سرمایه گذاران مهاجر و اعضای خانواده مشتق شده آنها برای مدت 2 سال وضعیت اقامت دائم مشروط را دریافت می کنند. در نهایت ، اگر الزامات قابل اجرا برآورده شود ، USCIS شرایط را برداشته و مهاجران بدون شرط به Lawful Permanent Residents (LPRs) اقامت قانونی دست خواهند یافت .