ویزاهای مهاجرتی ( ویزای دائم )  طبق قوانین اداره مهاجرت امریکا ( اطلاعیه شماره 10 )

EB3-  اولویت سوم اشتغال

کارگران ماهر ، متخصصان و کارگران غیر ماهر (سایر کارگران) :

یک متقاضی اولویت سوم باید یک دادخواست تأیید شده توسط مهاجر برای نیروی کار خارجی ، فرم I-140 ، داشته باشد که توسط کارفرمای امریکایی ثبت شده است. همه این کارگران به طور کلی به گواهی کار تأیید شده توسط وزارت کار احتیاج دارند. کارگران ماهر ، متخصصان و کارگران غیر ماهر (سایر کارگران) 28.6 درصد از سالانه ویزای مهاجرتی مبتنی بر اشتغال را در سراسر جهان دریافت می کنند .

در این گروه ، سه زیر گروه وجود دارد:

۱-کارگران ماهر افرادی هستند که شغل آنها حداقل به 2 سال آموزش یا تجربه کاری نیاز دارد که موقت یا فصلی نیستند.

۲-افراد حرفه ای اعضای مشاغلی هستند که برای شغل آنها حداقل نیاز به مدرک لیسانس از دانشگاه یا کالج ایالات متحده یا مدرک معادل خارجی آن است.

۳-کارگران غیر ماهر (سایر کارگران) افرادی هستند که می توانند پست هایی را اشغال کنند که به آموزش یا تجربه کمتر از دو سال نیاز ندارند که موقت یا فصلی نیستند.

EB4اولویت چهارم، مهاجران خاص برای افراد زیر (پذیرش درخواست در این گروه بسیار مشکل است)

۱-مدیران رسانه های عمومی که در ایالات متحده که توسط مرکز رسانه های بین المللی و دولت  مورد تائید 

۲-مبلغین رسمی  مذهبی با تائید وزارت امور خارجه هر کشور

۳- کارمندان فعلی یا سابق محلی در هر کشور که در استخدام رسمی دولت ایالات متحده در خارج از کشور درآمده باشند

۴- مترجمان عراقی و افغانی که مستقیماً با نیروهای مسلح ایالات متحده یا زیر نظر رئیس مأموریت به عنوان مترجم برای مدت حداقل 12 ماه کار کرده اند..

۵-اتباع عراقی و افغانی که در صورتی که در 20 مارس 2003 یا بعد از آن و یا قبل از 30 سپتامبر 2013 یا قبل از آن در ایالات متحده کار کرده اند یا از طرف دولت ایالات متحده در عراق کار می کنند ، خدمات صادقانه و ارزشمندی ارائه داده اند

۶-برخی از فارغ التحصیلان پزشکی خارجی

۷-برخی از کارمندان بازنشسته  سازمانهای بین المللی

۸-برخی از پسران و دختران مجرد کارمندان سازمان بین المللی

۹-برخی از همسران باز مانده کارمندان سازمان بین المللی متوفی

۱۰-نوجوانان مهاجر ویژه (تحت شرایط خاص)

۱۱-افرادی که در خارج از ایالات متحده استخدام شده اند یا برای خدمت در نیروهای مسلح ایالات متحده خدمت کرده اند ۱۲-برخی غیرنظامی بازنشسته ناتو

۱۳-برخی از پسران و دختران مجرد غیرنظامی ناتو

۱۴-برخی از همسران زنده مانده کارمندان غیرنظامی ناتو

۱۵-افرادی که ذینفع درخواست صدور گواهینامه کار قبل از 11 سپتامبر 2001 هستند ، در صورتی که به دلیل اقدام تروریستی در 11 سپتامبر 2001 درخواست آنها باطل شد.

EB5اولویت پنجم ، مهاجرت سرمایه گذاران خارجی

این ویزای سرمایه گذار مهاجرت ، برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در شرکت های تجاری جدید در ایالات متحده است که ایجاد اشتغال می کنند در نظر گرفته شده . بر اساس دادخواست تأیید شده این افراد، همسر و فرزندان مجرد آنها، کمتر از 21 سال ، ممکن است با متقاضی اصلی درخواست ویزای مهاجرتی کنند. درست مثل متقاضی اصلی ، آنها همچنین باید فرم های درخواست شده را پر کنند ، مدارک مدنی مورد نیاز را دریافت کنند ، هزینه های مورد نیاز را پرداخت کنند و تحت معاینات پزشکی قرار گیرند.