اطلاعیه شماره 3 مهاجرت به امریکا : ویزاهای غیرمهاجرتی امریکا

اطلاعیه شماره 3 ( ادامه اطلاعیه های قبلی ) در مورد ویزاهای غیرمهاجرتی امریکا می باشد. برای کسی اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

قسمت D- تبادل و جابجایی ویزیتوری ، اکثرا مقاطع دانشگاهی و تخصصی (J)


Jویزاهای ویزیتور تبادل افراد این یک ویزای غیر مهاجرتی برای افرادی است که برای شرکت در برنامه های بازدید تبادلی افراد در ایالات متحده شرکت میکنند از سوی اداره مهاجرت تأیید میگردند. ویزیتورهای تبادل مجاز نیستند زودتر از 30روز قبل از تاریخ شروع برنامه خود به ایالات متحده وارد شوند. اگر می خواهید زودتر از 30روز وارد شوید ، باید جداگانه درخواست ویزای ویزیتور B را بدهید تا واجد شرایط شوید. شما باید قبل از شروع برنامه تبادل خود ، به طور جداگانه به اداره خدمات مهاجرت و تابعیت ایالات متحده USCIS مراجعه کنید. تا زمانی که تغییر وضعیت تأیید نشود ، مجاز به شروع برنامه مبادله خود نخواهید بود. شما همچنین می توانید ایالات متحده را ترک کرده و ویزای ویزیتور مبادله خود J را دوباره وارد کنید.

J1- این ویزای بازدید کننده تبادل برای برنامه های تبادل آموزشی و فرهنگی است که توسط وزارت امور خارجه ، دفتر امور آموزشی و فرهنگی تعیین شده است.
J2- برای همسر و همران این ویزا میباشد


قسمت E-  ویزیتورهای فرهنگی (Q)


Q-1 برای شرکت در برخی از برنامه های تبادل فرهنگی بین المللی است. این برنامه ها به منظور ارائه آموزش های عملی و اشتغال طراحی شده اند و به شرکت کنندگان در برنامه اجازه می دهد تا تاریخ ، فرهنگ و سنت های کشورهای خود را در ایالات متحده به اشتراک بگذارند. شخصی که می خواهد در یک برنامه تبادل فرهنگی بین المللی شرکت کند ، باید از قبلا توسط اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده ( ) )USCISو بر اساس دادخواست ارائه شده توسط اسپانسر ایالات متحده تأیید شود.


قسمت F- دانشجویی (F , M )


ویزای دانشجویی (F  و  M ) برای دانشجویان جدید است که تا 120روز قبل از تاریخ شروع برای یک دوره تحصیل صادر شود. با این حال تا بیش از 30روز قبل از تاریخ شروع به دوره اجازه ورود به ایالات متحده را ندارند. ویزای دانشجویی (F – M ) برای دانشجویانی که مشغول بتحصیل میباشند و خارج شده اند به شرط اینکه دانشجو در در یک مدرسه یا institution موسسه مورد تأیید SEVP و در SEVIS ثبت نام کرده است. می توانند در هر زمان قبل از شروع کلاس ها وارد ایالات متحده شوند.