محاسبه آنلاین امتیاز مهاجرت به استرالیا

*******
نظر به اعتماد مردم نسبت به شرکت خدمات مهاجرتی ویزایاب، متاسفانه اخیرا مشاهده شده برخی از افراد سودجو از نام این شرکت سوء استفاده نموده و مبالغی را تحت نام این شرکت از مردم اخذ نموده اند، لذا تاکید میکنیم که این شرکت بجز دفتر مرکزی در تهران و در استرالیا که اطلاعات آنها در وب سایت درج شده, هیچ نمایندگی حقیقی و حقوقی دیگری در ایران و یا خارج از ایران نداشته و کارشناسان ما از طریق ایمیل های رسمی این مرکز با دامنه visayab.com با متقاضیان در ارتباط میباشند.
*******