Tag Archives: Tier 1

ویزای سرمایه گذاری انگلستان

ویزای سرمایه گذاری انگلستان (Tier 1- Investment) سیستم ویزای اقامت سرمایه گذاری در انگلستان بر اساس سیستم امتیاز بندی و نیز سرمایه گذاری ۲…
Continue reading

ویزای استعدادهای درخشان انگلیس

ویزای استعدادهای درخشان انگلستان (Tier 1 - Exceptional Talent) کشور انگلیس برای افرادی که از استعدادهای درخشان خاصی در زمینه رشته های مهندسی…
Continue reading